Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přebory Prahy mužů, 17.5.2013

12. 5. 2013

 

 

                                                                               R O Z P I S
 
Přeboru Prahy ve sportovní gymnastice mužských složek
v soutěži jednotlivců a družstev
 

A.
Všeobecná ustanovení
 
 
1.
Pořadatel:
 
SK Hradčany Praha - z pověření PGS
(tel. 233 355 689)
 
 
2.
Datum:
 
Pátek 17. května 2013
 
 
3.
Místo:
 
Gymnastické centrum SK Hradčany Praha
 
 
4.
Činovníci závodu:
 
ředitel závodu
 
Alon Hasa
 
 
 
 
jednatel
 
Jiří Urbánek
 
 
 
 
hospodář
 
Alon Hasa
 
 
 
 
hl. rozhodčí
 
Jan Řádek
 
 
 
 
ved. počtářů
 
Jan Králíček
 
 
 
 
lékař
 
MUDr. Zdeněk Chytráček
 
 
 
 
ved. tech. čety
 
Oldřich Otava
 
 
5.
Přihlášky:
 
Uzávěrka přihlášek je v úterý 14.5. 2013.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Alon Hasa, Gymnastické centrum SK Hradčany
Dlabačov 1, 118 00 Praha-011
e-mail: skh@atlas.cz
 
6.
Losování:
 
Bude provedeno ve  čtvrtek 16 .5. 2013 v 16:00 hod. v tělocvičně SKH.
 
 
7.
Závodní kancelář:
 
Bude otevřena v den závodu:   15:00 – 15:45 hod.
 
 
 
 
 
B.
Technická ustanovení
 
 
8.
Předpis:
 
Závodí se podle platných pravidel SG, Závodního programu mužských složek platného od 1.1.2011
(v doplněné verzi ze dne 30.3. 2013),
soutěžního řádu ČGF a směrnic tohoto rozpisu .
 
 
9.
Startují:
 
Jednotlivci a družstva nejmladších žáků, mladších žáků, starších žáků . Jednotlivci kadetů, dorostenců, juniorů a mužů.
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
Podmínky účasti:
 
Včas zaslaná přihláška a prezentace v závodní kanceláři nejpozději do zahájení technické porady, registrační průkaz závodníka a „Potvrzení registrace oddílu a závodníků“, lékařská prohlídka ne starší než 1 rok.
 
 
 
 
 
Pozn: Závodníci jsou povinni mít s sebou legitimaci zdravotního pojištění.
 
 
 
 
 
Startovné :
 Pro všechny účastníky ve výši 200,- Kč.
 
 
11.
Úbor:
 
Dle pravidel SG
 
 
 
 
12.
Námitky:
 
Podle soutěžního řádu ČGF
 
 
13.
Časový program:
 
Pátek 17.5.2013
 
 
 
 
      
15:30 – 16:25
 
rozcvičení kategorií nejmladších a mladších žáků
 
 
 
 
            16:00
 
technická porada trenérů
 
 
 
 
            16:05
 
porada rozhodčích
 
 
 
 
            16:30
 
zahájení závodů kategorií nejmladších a mladších žáků
 
 
 
 
            18:00
 
vyhlášení výsledků
 
 
 
 
18:00 – 18:45
 
rozcvičení kategorií starších žáků kadetů,dorostenců, juniorů a mužů
 
 
 
 
           18:30
 
technická porada trenérů a rozhodčích
 
 
 
 
           18:50
 
zahájení závodu
 
 
 
           
           20:15
 
vyhlášení výsledků
 
 
UPOZORNĚNÍ:           
STK PGS a pořadatel si vyhrazují právo na změnu časového programu vzhledem ke skutečnému počtu přihlášených závodníků. Všichni účastníci budou o případných změnách v časovém programu včas informováni.
 
 
 
 
 
 
 
C.
Závěrečná ustanovení
 
 
14.
Výsledky:
 
Zpracuje pořadatel a rozešle do 5 dnů od ukončení závodu
 
 
15.
Nominace rozhodčích:
 
Hlavní rozhodčí:
 
Jan Řádek
 
 
 
 
Rozhodčí:
 
 
 
 
 
 
Kocián,Urbánek,Uhlíř,Novotný,Novák,Netušil, Kolda,Bomer,Ye,Mlýnek,Hasa, Panský,Konečný, Kozel, Kudrna, Vopelka
 
Rozpis je zároveň pozvánkou pro nominované rozhodčí.
V případě, že se nemůže závodu zúčastnit, je povinen včas oznámit svou omluvu na adresu pořadatele.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Jan Řádek v.r.
 předseda PGS
 
V Praze dne 20. 4. 2013
 
 
 
Mgr.Jiří Urbánek
    STK PGS